noiraasadi

نور پرتوگرامری در داخل دستگاه قرار دارد. فلزیاب یاب با استفاده از نور پرتوگرامری برای شناسایی فلزات در مناطق تاریک و غیر قابل دسترس کار می‌کند. نور پرتوگرامری درون دستگاه خرید فلزیاب یاب قرار دارد و همچنین از پشت دستگاه پرتوگرامر برای اندازه‌گیری و شناسایی فلزات استفاده می‌شود.جستجوی فروش فلزیاب یاب برای فلزیاب تعداد زیادی از مردم هنوز فکر می کنند که فلزیاب ها فقط برای قیمت فلزیاب یابی کار می کنند. اما این نیست. فلزیاب ها فقط نیستند که بتوانند طلایاب را یافته و ارزش آن را تعیین کنند. اما منظور اصلی آن ها این است که بتوانند فلزات مختلف را از هم جدا کنند. این وسیله ها دارای دستگاه های جداگانه برای تجزیه و تحلیل فلزات هستند.
معمولاً دستگاه های تجزیه و تحلیل فلزات برای فلزات سنگین تر استفاده می شوند. همچنین تعدادی از فلزیاب ها با استفاده از رادار های غیر فعال نیز عمل می کنند. در این راستا، فلزیاب ها با استفاده از رادارهای غیر فعال بتوانند بین فلزاتی که دارای ارتباطات الکتریکی هستند تفاوت را تشخیص دهند. فلزیاب های قدیمی تنها برای فلزات سنگین و غیر فعال بوده و لذا برای فلزات دیگر مانند فضاهای الکتریکی و کاغذ غیر قابل استفاده بودند. اما فلزیاب های جدیدتر باربری شده اند و همچنین برای فلزات دیگر قابل استفاده هستند. این فلزیاب ها با استفاده از رادارهای غیر فعال بتوانند همه دسته های فلزات را جدا کنند. همچنین این فلزیاب ها می توانند جنبه های مختلفی از فلزات را تشخیص دهند.