lccu

Na stronie www Audyty Academy czyste powietrze audyt znajdują się informacje o szkoleniach, które przygotowują do uzyskania kwalifikacji do realizowania audytów energetycznych. Warsztaty te obejmują zagadnienia związane z oceną sprawności energetycznej budynków, metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jak również obowiązującymi przepisami prawnymi w tym wymiarze. Szkolenia są zwrócone do osób chcących zdobyć wiedzę jak również umiejętności konieczne do wykonywania zawodu audytora energetycznego.