jainasadiاگرچه سایت نهال در فضای سرپوشیده مزایای زیادی دارد، اما خرید نهال در فضای باز نیز مزایایی دارد. یکی از مزایای انواع نهال بادام در فضای باز این است که به گیاه اجازه می دهد تا با آب و هوا و محیطی که در آن رشد می کند سازگار شود. علاوه بر این، انواع نهال بادام در فضای باز می تواند به کاهش شیوع بیماری ها کمک کند.

هنگام نهال فروشی در فضای باز، مهم است که منطقه ای را انتخاب کنید که عاری از زباله باشد و زهکشی کافی داشته باشد. این منطقه همچنین باید حداقل شش ساعت نور خورشید در روز دریافت کند. پس از انتخاب منطقه، مرحله بعدی آماده سازی خاک است. خاک باید سست و عاری از هرگونه سنگ یا ریشه باشد. پس از آماده شدن خاک، زمان فروش نهال بادام فرا می رسد.

برای قیمت نهال، سوراخی به اندازه دو برابر سایز ریشه حفر کنید. نهال را به آرامی از ظرف خارج کرده و در سوراخ قرار دهید. پس از اینکه نهال در چاله قرار گرفت، چاله را با خاک پر کنید و نهال را به خوبی آبیاری کنید.